Voor je over de buurtfeesten begint, moet je eigenlijk vertellen hoe de wijk er hier vroeger uitzag. “In 1983, toen we met de eerste feesten begonnen’, begint Mil te vertellen, ‘was de Rosekapellestraat weliswaar reeds geasfalteerd, maar dat wil niet zeggen dat de wijk er uit zag zoals nu...”

“We hadden zicht tot op de Militaire baan,” onderbreekt Ludo, “daartussen lag de verkaveling waar de eerste huizen uit de grond rezen”. Daarom ook dat de Rosekapellewijk al die straten omvat die liggen tussen de Louis Huybrechtsstraat tot en met de Groenhofstraat, zelfs een stuk van de Van Regenmortellei en de hele Corneel Smitslei. “... We konden elkaar immers toewuiven’.