Inschrijving garageverkoop

Wanneer:
Zondag 22 mei 2022 tussen 10:00 en 16:00 uur

Waar:
Rosekapellestraat
Singel
Grimbert
Reinaert
Tibert
Corneel Smitslei
Groenhofstraat
Louis Huybrechtsstraat
L. Van Regenmortellei
Sprinkhaanveldestraat
Malpertuswijk

[Stratenplan]

Naam*

Straat*

Nummer*

Email*

 
Rosekapellewijk verzamelt uw persoonlijke gegevens in het kader van wijkactiviteiten. In geen geval geven we ze door aan derden.
Om uw persoonlijke gegevens te laten wijzigen of verwijderen uit onze database, contacteer ons via rosekapellewijk@hotmail.com.

Ik ga akkoord dat Rosekapellewijk mij contacteert in het kader van wijkactiviteiten. *

 

* = Verplichte ingave