Inschrijving lentedrink

Wanneer:
Zondag 1 mei 2022

Mogelijke deelnemers:
Rosekapellestraat
Singel
Grimbert
Reinaert
Tibert
Corneel Smitslei
Groenhofstraat
Louis Huybrechtsstraat
L. Van Regenmortellei
Malpertuswijk

Naam*

Aantal*

Straat*

Email

 
Rosekapellewijk verzamelt uw persoonlijke gegevens in het kader van wijkactiviteiten. In geen geval geven we ze door aan derden.
Om uw persoonlijke gegevens te laten wijzigen of verwijderen uit onze database, contacteer ons via rosekapellewijk@hotmail.com.

Ik ga akkoord dat Rosekapellewijk mij contacteert in het kader van wijkactiviteiten. *

 

* = Verplichte ingave